Srdečné blahopřání


BlahopÅ™ejeme Vám k novému přírůstku do naší rodiny. ÄŒekají Vás nádherné dny, plné pohody a Å¡tÄ›stí, ale samozÅ™ejmÄ› i starostí. Miminko bude potÅ™ebovat maximální péÄi, například pravidelnÄ› navÅ¡tÄ›vovat dÄ›tského lékaÅ™e. Je jasné, že k tomuto úÄelu budete využívat pÅ™edevším koÄárek a spojíte tak návÅ¡tÄ›vu u lékaÅ™e se zdravou procházkou, která prospÄ›je vám obÄ›ma. Pokud to vÅ¡ak máte k lékaÅ™i trochu z ruky, pravdÄ›podobnÄ› radÄ›ji sáhnete po automobilu. A sáhnete po nÄ›m i v případÄ›, že se rozhodnete navÅ¡tívit příbuzné, například své rodiÄe nebo rodiÄe vaÅ¡eho manžela, kteří se stali novopeÄenými babiÄkami a dÄ›deÄky.

BezpeÄnost a pohoda pÅ™edevším

AÅ¥ už využijete automobil k jakýmkoliv úÄelům, v každém případÄ›, pokud v nÄ›m povezete svého drobeÄka, mÄ›li byste mít dbát o jeho pohodu a vytvoÅ™it mu proto v autÄ› co nejpříjemnÄ›jší prostÅ™edí, které ho nebude zdravotnÄ› ohrožovat. Než se totiž nadÄ›jete, máme tady jaro a léto, kdy teploty budou zase stoupat nad únosnou mez. A v autÄ› dvojnásob! Je tÅ™eba se tedy na tuto situaci pÅ™edem pÅ™ipravit, navÅ¡tívit naÅ¡i firmu a nechat na skla vaÅ¡eho auta zabudovat autofólie Brno.