Děti a internet


V dneÅ¡ní dobÄ› už i menší dÄ›ti mají přístup k internetu u sebe doma, kolikrát mají i svůj vlastní notebook s Wi-Fi a dokonce mají internet v mobilu. Má to výhody. Mohou si do Å¡koly vyhledat různé informace například na referáty, pustí si písniÄky Äi film, napsat e-mail, komunikovat s blízkými a přáteli. Sociálních sítí je celá Å™ada. Facebook, Instagram a podobnÄ›. VÄ›tÅ¡ina dÄ›tí právÄ› chce a má nÄ›kde nÄ›jaký úÄet, kde sdílí různé obrázky Äi písniÄky, postuje fotky ze svého života, píše statusy a komunikuje s ostatními i s tÄ›mi, které nezná. UrÄitÄ› nemá cenu dÄ›tem internet zakazovat. A je na nic dÄ›tem zakazovat sociální sítÄ›. Je dobré s dÄ›tmi o tomto právÄ› mluvit.

děti

PovÄ›dÄ›t jim plusy a mínusy, které internet pÅ™ináší, a i vÅ¡e možné o sociálních sítích. NÄ›které dÄ›ti se mohou stát obÄ›tmi kyberÅ¡ikany, jsou různÄ› vydírané, na to by urÄitÄ› nemÄ›ly pÅ™istoupit. Je dobré, když rodiÄe vysvÄ›tlí, jak si mají zabezpeÄit sociální síť, že by si nemÄ›li například na Facebook pÅ™idávat do přátel lidi, které neznají. A že rozhodnÄ› na sociální sítÄ› nemají dávat adresu bydliÅ¡tÄ› a své osobní kontakty. NÄ›které dÄ›ti si obÄas zahrají hru na internetu a jsou na sociálních sítích, ale nÄ›které jsou na nich pořád a neustále hrají hry. Je to únik od reality? Možná mají pocit, že jsou osamÄ›lé. Že ve svém reálném životÄ› nemají moc dobrých kamarádů, nebo že se jim rodiÄe právÄ› velmi málo vÄ›nují.

sociální sítě

RodiÄe kolikrát mohou být až příliÅ¡ zahlceni prací a povinnostmi, ale pak na své dÄ›ti bohužel nemají tolik Äasu. Nemají dostatek Äasu, aby je vzali na výlet, aby Å¡li s nimi do kina Äi bazénu, aby si s nimi povídali o jejich dÄ›tských starostech a problémech. PrávÄ› pak nÄ›které dÄ›ti až příliÅ¡ unikají skrz internet od reality a nÄ›které z nich se mohou pak stát obÄ›tmi kyberÅ¡ikany a různým výhrůžkám. Je tedy super dÄ›tem internet a sociální sítÄ› nezakazovat, ale popovídat si o tom s nimi.